Renata Rusin Dybalska

Renata Rusin Dybalska, Ph.D.

Consulting hours
 • podle dohody-email; SKYPE: Renata Rusin Dybalska
Address

Institute of Ethnology, Central European and Balkan Studies IECEBS
Místnost č. 8

Renata Rusin Dybalska graduated from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, where she studied Polish Philology. Having taught at Charles University since 2002, Rusin Dybalska is a linguist, instructor of Polish language, and translator from Czech to Polish. Her research interests include media (the media image of the world), intercultural communication, political communication, and mass communication.

Schedule

Publications

 • Rusin Dybalska R.: Prezydent „znovu”, czyli walka o reelekcję w warunkach zwykłych i niezwykłych. In Rusin Dybalska R., Budzyńska-Daca A.: Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989: gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. • p. 257-271. ISBN 978-83-235-5468-4.
 • Rusin Dybalska R.: Polsky w 1000 slovech, czyli przedwojenne pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego dla Czechów. In Dyszak A.: Polszczyzna w jej różnych aspektach. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022, s. • p. 243-259. ISBN 978-83-8018-480-0.
 • Rusin Dybalska R., Budzyńska-Daca A., Rawski T.: Prime Ministers on Twitter: Mateusz Morawiecki and Andrej Babiš during the 2019 European election campaign - two models of communication. Political Preferences, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 5-22. ISSN 2083-327X.
 • Rusin Dybalska R.: Styl jako kategoria badawcza języków, tekstów i kultur słowiańskich. In Śliwiński W., Olchowa G., Račaková A.: Styl jako kategoria badawcza języków, tekstów i kultur słowiańskich. Banská Bystrica, Belianum, 2021, s. • p. 86-98. ISBN 978-80-557-1845-3.
 • Rusin Dybalska R.: On the Need for Practical Knowledge of Slavic Languages, or Pre-War Polish Language Textbooks for the Czechs. Czech-polish historical and pedagogical journal, 2021, č. • no. 13, s. • p. 189-199. ISSN 1803-6546.
 • Rusin Dybalska R., Budzynska-Daca A., Rawski T.: The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic - A Rhetorical Look at the Genre. Res Rhetorica [online], 2020, č. • no. 7, s. • p. 63-82. ISSN 2392-3113.
 • Rusin Dybalska R.: "Polský zápisník". Obraz Polski z czeskiej perspektywy. In Pawlak-Hejno E., Piechota M.: Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2020, s. • p. 121-132. ISBN 978-83-227-9344-2.
 • Rusin Dybalska R.: "Polish for Everyone". A Few Notes on the Oldest Textbooks for Learners of Polish in the Czech Republic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 427-440. ISSN 2451-0491.
 • Rusin Dybalska R.: Celé Polsko u voleb? A2, 2020, č. • no. 16, s. • p. 29-29. ISSN 1803-6635.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R.: Proměny pražské polonistiky, aneb hledání místa pro tzv. malou filologii. In Šlaufová E., Skwarska K., Čermák V.: Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2020, s. • p. 209-217. ISBN 978-80-86420-68-4.
 • Baron R., Madecki R., Rusin Dybalska R.: History of Polish Studies at Czech Universities (Current State of Research). Czech-polish historical and pedagogical journal, 2019, č. • no. 11, s. • p. 3-23. ISSN 1803-6546.
 • Rusin Dybalska R., Agnieszka B., Tomasz R.: Miloš Zeman and Andrzej Duda - reinventing image for election campaign purposes. Bohemistyka, 2019, č. • no. XIX, s. • p. 541-555. ISSN 1642-9893.
 • Rusin Dybalska R.: "Meet Mr. Pope" : A Few Notes on Czech Media Representations of Catholicism. In Klincková J.: Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica, Belianum, 2019, s. • p. 321-333. ISBN 978-80-557-1573-5.
 • Rusin Dybalska R.: "From Window Cleaner to Cardinal": a story of an extraordinary media image. Bulletin de liaison du Groupe international d'étude de la céramique égyptienne, 2018, č. • no. neuveden, s. • p. 17-27. ISSN 0255-0903.
 • Rusin Dybalska R.: "Co Polák, to katolík?" Kilka uwag o medialnym obrazie Polski i Polaków w Czechach. In Filar D., Krzyżanowski P.: Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, s. • p. 143-163. ISBN 978-83-227-9007-6.
 • Rusin Dybalska R.: "Cesta za svobodou" v zrcadle mediální reality. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 117-127. ISSN 0239-4251.
 • Rusin Dybalska R.: "Polak, Węgier - dwaj eurosceptycy", czyli medialny obraz Węgier w polskiej prasie. In Dziewońska-Kiss D., Ráduly Z.: POLONO-HUNGARICA 2016. Budapesť, Lengyel Filológiai Tanszék, 2016, s. • p. 265-278. ISBN 1416-2571.
 • Rusin Dybalska R.: Jazyk ve službách reportéra. In Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha, Karolinum, 2016, s. • p. 111-143. ISBN 978-80-246-3282-7.
 • Rusin Dybalska R.: Theodor Bešta(1920-1996). In Baron R., Madecki R.: Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha, Historický ústav AV, 2016, s. • p. 418-422. ISBN 978-80-7286-271-9.
 • Rusin Dybalska R.: Nowy wymiar komunikowania politycznego na przykładzie języka prezydenta Czech Milosza Zemana. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 117-130. ISSN 0076-0390.
 • Rusin Dybalska R.: Najważniejsze kierunki badań polonistycznych prowadzonych na praskiej polonistyce po roku 2000. In Baron R., Madecki R.: Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha, Historický ústav AV, 2016, s. • p. 77-85. ISBN 978-80-7286-271-9.
 • Rusin Dybalska R.: Luboš Řeháček (1929-1996). In Baron R., Madecki R.: Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha, Historický ústav AV, 2016, s. • p. 514-518. ISBN 978-80-7286-271-9.
 • Rusin Dybalska R.: Polonistyka na Uniwersytecie Karola w Pradze - historia i współczesność. Polish Studies Postscript, 2015, č. • no. 15, s. • p. 119-126. ISSN 1898-1593.
 • Rusin Dybalska R.: Z dějin výuky polštiny v Čechách. Několik slov o "Učebnici polštiny pro posluchače kursů polského kulturního střediska v Praze" (1961-1968). In Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 238-246. ISBN 978-80-246-2732-8.
 • Rusin Dybalska R.: Studia środkowoeuropejskie na Uniwersytecie Karola w Pradze - historia i perspektywy rozwoju. In Dobríková M.: Universitas Comeniana, Philologica. Bratislava, Univerzita Komenského, 2014, s. • p. 125-131. ISBN 978-80-223-3864-6.
 • Rusin Dybalska R.: Ziemianin kontra książę, czyli pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach. Oblicza komunikacji, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 143-162. ISSN 2083-5345.
 • Rusin Dybalska R.: Řeháček Luboš. In Baron R., Madecki R.: K tradicím českých polonistických studií.Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). Praha, Historický ústav AV ČR, 2014, s. • p. 455-458. ISBN 978-80-7286-245-0.
 • Rusin Dybalska R.: Bešta Theodor. In Baron R., Madecki R.: K tradicím českých polonistických studií.Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). Praha, Historický ústav AV ČR, 2014, s. • p. 380-383. ISBN 978-80-7286-245-0.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost. Praha, Karolinum, 2013. 178 s. • p. ISBN 978-80-246-2372-6.
 • Benešová M., Rusin Dybalska R., Zakopalová L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha, Karolinum, 2013. 198 s. • p. ISBN 978-80-246-2180-7.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha, Karolinum, 2013. 198 s. • p. ISBN 978-80-246-2775-5.
 • Rusin Dybalska R., Benešová M., Zakopalová L.: 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost. Praha, Karolinum, 2013. 178 s. • p. ISBN 978-80-246-2428-0.
 • Rusin Dybalska R.: Praska polonistyka - poszukiwanie miejsca dla małej filologii w XXI wieku. In Pospíšil I., Madecki R.: Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. Brno, Masarykova Univerzita, 2012, s. • p. 37-44. ISBN 978-80-210-5906-1.
 • Rusin Dybalska R.: Czego Czesi dowiadują się o Polakach a Polacy o Czechach? Język. Komunikacja. Informacja. 2011, č. • no. 2011, s. • p. 167-177. ISSN 1896-9585.
 • Rusin Dybalska R.: "Nedočkaví Poláci odhalili a vysvětili nedokončenou obří sochu Krista", aneb krátký příběh jistého mediálního obrazu. In Balowski M.: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011, s. • p. 381-391. ISBN 978-80-7414-365-6.
 • Rusin Dybalska R.: Świat po polsku i po czesku na przykładzie analizy wiadomości prasowych. In Průža M.: Dialog kultur VI. Brno, Tribun EU, 2011, s. • p. 224-238. ISBN 978-80-7399-199-9.
 • Rusin Dybalska R.: Kilka uwag o różnicach kulturowych w komunikacji medialnej na przykładzie Polski i Czech. Studi Slavistici, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 161-173. ISSN 1824-761X.
 • Rusin Dybalska R.: "Když se kecají blbosti, tak spím", czyli jak czescy politycy komunikują się z narodem. Studia Slavica, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 269-276. ISSN 1803-5663.
 • Rusin Dybalska R., Kaleta P.: Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropejskich. In Nycz R., Miodunka W., Kunz T.: Polonistyka bez granic. Krakov, Universitas, 2010, s. • p. 179-188. ISBN 0-000-00000-0.
 • Rusin Dybalska R.: Sekundarne gatunki mowy w reklamie. Praha, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 471 s. • p. ISBN 978-80-7308-326-7.
Úvod > Department > Teaching staff > Renata Rusin Dybalska