Zdeněk Uherek

  Consulting hours
  • dle dohody
  Address

  Zdeněk Uherek focuses on the ethnology and anthropology of the Roma, namely Romani migration, identity and the changes of lifestyle connected with migration. He researched the migration of the Roma from Slovakia and Czechia after 1989, focusing especially on Canada. He is also interested in the employment rate of Roma in the Czech Republic and, together with other experts, he took part in a research for the World Bank focusing on the issue. Moreover, he also participated in research of the Faculty of Health and Social Sciences of the University of South Bohemia which dealt with the lifestyle of the Roma in Czechia and Slovakia. The Romani emancipation processes also count among his research interests, and so does migration from third countries, integration of foreigners, and theory of ethnicity, urban anthropology and Czech people abroad. Apart from the Czech Republic, he conducts his research primarily in Bosnia and Herzegovina, but also in Slovakia, Ukraine, Kazakhstan and Canada.

  Publications

  • Uherek Z.: Romani Political Participation and Legitimization of Power Relations in the Czech Republic. In Pardo I., Prato G.: Legitimacy : Ethnographic and Theoretical Insights. New York, Palgrave Macmillan, 2019, s. • p. 305-328. ISBN 978-3-319-96237-5.
  • Klusáková L., Biegel R., Červinková H., Ira J., Janáč J., Kovářová L., Masař T., Pavúk P., Rákosník J., Randák J., Sommer V., Spurný M., Šustrová R., Tinková D., Uherek Z. , et al.: Adaptační procesy a jejich aktéři v modernizující se Evropě. Historická sociologie, 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 93-116. ISSN 1804-0616.
  • Uherek Z.: Czech and Slovak Romani on the path abroad: Migration and human personality. Romani Studies, 2018, č. • no. 28, s. • p. 79-108. ISSN 1528-0748.
  • Uherek Z.: Political Participation and Legitimization of Power. The State and the Family: A Romani Case. Urbanities - Journal of Urban Ethnography [online], 2018, č. • no. 8, s. • p. 74-78. ISSN 2239-5725.
  • Uherek Z.: Not only moving bodies: contested and transforming concepts in migration studies. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 65, s. • p. 222-233. ISSN 1335-1303.
  • Uherek Z.: Discourse on Public Spaces: Praguers in the Process of Globalization Changes and the Neoliberal Economy. In Krase J., Uherek Z.: Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders, and Migration. New York, Palgrave Macmillan, 2017, s. • p. 71-91. ISBN 978-3-319-53951-5.
  • Krase J., Uherek Z.: Diversity and Local Contexts : Urban Space, Borders, and Migration. Cham, Springer International Publishing/Palgrave Macmillan, 2017. 215 s. • p. ISBN 978-3-319-53951-5.
  • Uherek Z.: Sharing Migration Experience. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 65, s. • p. 354-356. ISSN 1335-1303.
  • Uherek Z.: Eva Davidová a její životní milníky. Národopisná revue, 2017, č. • no. 27, s. • p. 349-351. ISSN 0862-8351.
  • Uherek Z.: Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In Falťan Ľ.: Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava, SC for UNESCO MOST Programme, 2015, s. • p. 10-24. ISBN 978-80-85544-88-6.
  • Uherek Z.: Antropologie města. In Cichá M.: Integrální antropologie. Praha, Triton, 2014, s. • p. 263-268. ISBN 978-80-7387-816-0.
  • Uherek Z.: Romské migrace v Československu v letech 1945-1989. In Davidová E., Uherek Z.: Romové v československé a české společnosti v letech 1945 - 2012. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, s. • p. 17-24. ISBN 978-80-86729-98-5.
  • Uherek Z.: Tsypylma Darieva, Wolfgang Kaschuba, Melanie Krebs(eds.) (2011). Urban Spaces after Socialism: Ethnographies of Public Places in Eurasian Cities. Frankfurt am Main: Campus Verlag. Urbanities - Journal of Urban Ethnography [online], 2013, č. • no. 2, s. • p. 157-159. ISSN 2239-5725.
  • Uherek Z., Honusková V.: Doporučení a návrhy koncepčních a legislativních změn. In Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, 2012, s. • p. 246-252. ISBN 978-80-87112-65-6.
  • Uherek Z., Honusková V.: Základní data o azylantech v České republice a data o azylantech zařazených do SIP. In Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, 2012, s. • p. 15-20. ISBN 978-80-87112-65-6.
  Úvod > Department > Teaching staff > Zdeněk Uherek