Publications (Selected)

A list of major book publications. For articles, see the webpages of individual staff members. The annotations below come from the publishers’ websites.

Sociolinguistic transition in former Eastern Bloc countries

obalka_transitionsSloboda, Marián, Laihonen, Petteri & Zabrodskaja, Anastassia (eds): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016.

This volume offers empirical perspectives on the current sociolinguistic situations in former Eastern Bloc countries. Its seventeen chapters analyse phenomena such as language choice, hierarchies and ideologies in multilingualism, language policies, minority languages in new legal, educational, business and migratory contexts, as well as the position of English in the region. The authors use various methodological approaches – including surveys, discourse analyses, descriptions and analyses of linguistic landscapes, and ethnography – in order to deal with sociolinguistic issues in eight countries and seven regions, from Brandenburg, Germany, in the West to Sakhalin, Russia, in the East. More information

Polish literary reportage

obalka_polska-literarni-reportazBenešová, Michala, Rusin Dybalska, Renata & Zakopalová, Lucie, et al.: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: Karolinum, 2016.

Kolektivní monografie představuje jako první podobně zaměřená publikace v České republice fenomén polské reportáže, zejména tzv. literární reportáže. Tento žánr má v polské literatuře dlouhou tradici (Ryszard Kapuściński, Hanna Krall) a i dnes patří v Polsku k nejvyhledávanějším. Stále větší oblibu si i díky novým překladům do češtiny (Mariusz Szczygieł, Paweł Smoleński, Wojciech Tochman, Lidia Ostałowska aj.) získává také u nás. Publikace Fenomén: Polská literární reportáž se žánru věnuje jak z pohledu teoretického (vymezení žánru reportáže, její postavení mezi jinými žánry beletristickými a žurnalistickými, specifika tzv. literární reportáže), tak historického (reportáž v dějinách polské literatury, historické proměny žánru). Současně nabízí i pohled na aktuální polskou reportážní tvorbu. Celek je doplněn o rozhovory s polskými reportéry či zástupci vydavatelů, kteří se v Polsku reportážnímu žánru věnují.

Metamorphoses of Polish Studies

promeny-polonistiky_obalka_navrhy.inddBenešová, Michala, Rusin Dybalska, Renata & Zakopalová, Lucie, et al.: Proměny polonistiky: Tradice a výzvy polonistických studií. Praha: Karolinum, 2015.

Kolektivní monografie Proměny polonistiky: Tradice a výzvy polonistických studií připomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v českých zemích. Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzitě, později i v řadě dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední době jsme přitom svědky přechodu od tradičního modelu filologických studií ke studiím areálovým (např. středoevropská studia). Co tato změna může přinést? Kam se polonistická studia posunula? Jak se přístup k polonistice liší v jednotlivých univerzitních centrech v Česku, ale také na Slovensku a v dalších zemích? A co inspirativního může české polonistice nabídnout polonistika zahraniční, v čele s tou polskou? Na tyto a podobné otázky se autoři snaží nalézt odpověď v pěti tematických blocích: Tradice a perspektivy pražské polonistiky, Současné směry literárněvědné polonistiky, Současné směry jazykovědné polonistiky, Metodika výuky polštiny jako cizího jazyka včera a dnes a Tradice a perspektivy polonistiky v prostoru střední Evropy. Buy in e-shop

90 years of Prague Polish studies: history and present

polonistika_obalka_vybrana.inddBenešová, Michala, Rusin Dybalska, Renata & Zakopalová, Lucie: 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024623726.

Publikace 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost vychází u příležitosti 90. výročí vzniku polonistiky v Praze, jež připadá na rok 2013. Nastiňuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích institucionálních počátků, až do současnosti. V první, historické části, rozdělené na tři kapitoly, přibližují autorky stručné dějiny pražské polonistiky, a to na základě dostupných pramenů, zejména archivních, dříve vzniklých publikací, ale i informací získaných od dosud žijících absolventů pražské polonistiky. První kapitola, zachycující počátky „stolice polské řeči a literatury“ v letech 1923–39, se věnuje především okolnostem, které vznik polonistiky umožnily, a působení hlavní předválečné osobnosti pražské polonistiky, Mariana Szyjkowského. Druhá kapitola zpracovává široké období let 1945–89, tedy doby, kdy se polonistika musela vypořádat s výzvami i nepříjemnými důsledky vlády totalitní moci, komunistické ideologie a marxistické metodologie. Třetí kapitola pak nastiňuje nejaktuálnější vývoj po roce 1989, kdy ale polonistiku čekaly další zásadní změny spojené s novými pohledy na slavistiku a s odklonem od filologicky zaměřených studií k areálovým. Zejména toto období posledních dvaceti let existence pražské polonistiky nebylo dosud prakticky zdokumentováno. Druhou část publikace tvoří jednak medailonky nejdůležitějších osobností ovlivňujících podobu oboru (Marian Szyjkowski, Iza Šaunová, Karel Krejčí, Theodor Bešta, Otakar Bartoš, Luboš Řeháček, Jan Petr), jednak rozhovory se zástupci první poválečné generace absolventů polonistiky. Celek doplňují další materiály a výběrová bibliografie vztahující se k tématu. Buy in e-shop

Creative Czech-Polish translation in the classroom

kniha_benesova-akol_prekladBenešová, Michala, Rusin Dybalska, Renata & Zakopalová, Lucie: Tvůrčí překlad ve výukovém procesu na polsko-českém příkladu. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024621807.

Publikace vychází z materiálů shromážděných v rámci Polsko-českého a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na Filozofické fakultě UK. Obsahuje originální i přeložené verze několika uměleckých textů (povídky, drama, reportáže) doplněné odborným komentářem shrnujícím nejčastější problémy spojené s překladem a způsob jejich řešení či nejčastější chyby a jejich analýzu. Na komentář navazují rozšiřující tematická cvičení s klíčem. Kniha je určena zejména polonistickým – šířeji slavistickým – pracovištím, ale s ohledem na obecnější ukotvení i všem dalším zájemcům o teorii, ale především praxi a didaktiku překladu. Kniha obsahuje mj. tyto texty v zrcadlovém česko-polském vydání: povídky Malizm reagiczny (2005) Wojciecha Kuczoka, Krátká příhoda v kanceláři (2003) Jana Kameníčka a Życie na Marsie (1997) Izabely Filipiak; reportáže Polska w ogłoszeniach (1996) Mariusze Szczygieła a Gierłoż – Hitlerovo Vlčí doupě, Na skok u zubrů v Bělověži a Varšavská lampářka (2005) Pavla Nováka, a také ukázku z divadelní hry Ciemny las (2007) Andrzeje Stasiuka. Buy in e-shop

Hungarian not only for self-learners

kniha_schreierovaSchreierová, Angelika: Maďarština (nejen) pro samouky. Praha: LEDA, 2012. ISBN 9788073352721.

Další z řady učebnic určených nejen samoukům. Autorka učebnici rozdělila do 22 lekcí, z nichž každá začíná maďarským textem. V první polovině je sestavila sama, v druhé části jsou také úryvky z maďarské beletrie a publicistických či odborných textů. Gramatická část je zaměřena na jevy, které tvoří jádro maďarské gramatiky. Vzhledem k odlišné struktuře maďarštiny se gramatika probírá v jiném pořadí a rozsahu, než jak to bývá zvykem. Cílem učebnice je umožnit zájemcům naučit se číst běžné a lehčí texty. Slovní zásoba učebnice obsahuje asi 2500 slov a několik set frazeologických jednotek. Na konci jsou v tabulkách shrnuty probrané gramatické jevy, nechybí ani klíč ke cvičením a k článkům. Součástí učebnice jsou dvě audio CD, nabízející nácvik správné výslovnosti, texty a rozhovory ze všech lekcí. Buy in e-shop

Radio Free Europe 1951–2011

radio_svobodna_evropaJunek, Marek et al.: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951–2011. Praha: Radioservis, 2011. ISBN 978-80-86212-83-8.

Publikace vznikla u příležitosti 60. výročí zahájení československého vysílání Rádia Svobodná Evropa. Shrnuje informace o dějinách této legendární rozhlasové stanice od samých počátků až do devadesátých let minulého století. Připomíná známá jména české kultury spjatá se Svobodnou Evropou jako Ferdinand Peroutka, Julius Firt či Karel Kryl, v nezbytných společenských souvislostech podrobně mapuje proměny programu. Nevyhýbá se ani negativním stránkám života redakce, jako byl například poměr Čechů a Slováků, “osmačtyřicátníků” a “osmašedesátníků” či tzv. kostrbiáda z počátku šedesátých let. Důležité místo je věnováno i reakcím komunistického režimu na vysílání RSE, pokusům diskreditovat stanici (aféra s kapitánem Minaříkem) a znemožnit její příjem v Československu. Vůbec poprvé je zde zveřejněn rozhovor Václava Havla, který poskytl RSE v červenci 1989. V přiloženém CD jsou ukázky z vysílání Svobodné Evropy.

Relentless words: a philologist’s lyrics (the writings of Peter Rákos)

neunavna-slovaRákos, Petr: Neúnavná slova: Filologova lyrika. (Edited by Evžen Gál.) Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1972-1.

Neúnavná slova jsou výborem nejvýznamnějšího českého hungaristy, mezinárodně uznávaného profesora Petra Rákose, který uspořádal Evžen Gál. Výbor představuje nejen nejvýznamnější tematické okruhy životního díla samotného autora a průřez poválečnou českou hungaristikou, ale je zároveň vzácným důkazem toho, jak mohou špičkoví představitelé „malých oborů“ inspirovat vědecké myšlení obohatit metodologické aspekty obecně. Rákosovy studie a eseje obnažují konkrétní problémy doby, ve které vznikaly, aniž by jí byly poplatné, a to i v těžkých dobách 50. a posléze 70. a 80. let. Výbor z textů, u nichž polovina vyšla původně maďarsky, doplňuje obsáhlý doslov editora knihy Evžena Gála. Buy in e-shop

Slovak and Czech in contact

slovenčina_čeština_kontakteNábělková, Mira: Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. Bratislava, Praha: Veda, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. ISBN 978-80-224-1060-1.

Priestor, do ktorého sa čiastkovými sondami pokúša preniknúť táto kniha, je súčasnosť slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahov. Ako súčasnosť v tomto pohľade vystupuje obdobie od rozdelenia spoločného štátu v r. 1993. Zánik Česko-Slovenska je zreteľne uchopiteľný medzník, ktorým sa uzavrela etapa širokej (svojím spôsobom špecifickej a unikátnej) česko-slovenskej dvojjazykovosti v nadnárodnej komunikácii v rámci jedného štátneho spoločenstva – a ktorým sa prirodzene v jazykových vzťahoch otvorilo „čosi nové”. More about the book. Buy in e-shop

 

The Czech-Slovak present and Slovak studies in Czechia

cesko-slovenska_sucastnostNábělková, Mira & Pátková, Jana (eds): Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika: Zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. ISBN 80-7308-151-2.

Svazek je věnován 10. výročí vzniku oboru slovakistika na FF UK v Praze. Jednotlivé příspěvky začleňují českou slovakistiku do širších aktuálních souvislostí a přinášejí dílčí výsledky výzkumu dějinných, jazykových a literárních česko-slovenských vztahů v jejich vývojové perspektivě. Sborník představuje většinu příspěvků, které byly předneseny na mezinárodním semináři s bohatým zastoupením českých slovakistů a zahraničních hostů, který proběhl v říjnu 2004 ve Slovenském institutu v Praze. Contents

Úvod > Research > Publications (Selected)