Helena Sadílková

Helena Sadílková, Ph.D.

Job
 • zástupkyně vedoucího (deputy head) - Department of Central European Studies
Consulting hours
 • dle předchozí e-mailové dohody, buď on-line (skype nebo MSteams) nebo kancelář č. 116 (Celetná 20)
Address

Department of Central European Studies
Místnost č. 116

Helena Sadílková is Assistant Professor at the Romani Studies Section of the Deparment of Central European Studies. She focuses on the post-war history of Roma in the area of former Czechoslovakia. Moreover, she researches linguistic and literary topics, such as the socioliguistic situation of Romani, the support of Romani language instruction, and also translation and publication of literary works by Romani authors. Together with Pavel Kubaník, she is Editor-in-Chief of Romano džaniben, a journal of Roma studies (www.dzaniben.cz). Since 2016, she has been the Head of the Romani Studies Section.

Schedule

Publications

 • Sadílková H.: The Postwar Migration of Romani Families from Slovakia to the Bohemian Lands. A Complex Legacy of War and Genocide in Czechoslovakia. In Čapková K., Adler E.: Jewish and Romani Families in the Holocaust and its Aftermath. New Brunswick, Rutgers University Press, 2020, s. • p. 190-217. ISBN 978-1-978819-50-4.
 • Sadílková H.: Hozená rukavice : Josef Serinek a Jan Tesař jako výzva pro současný výzkum dějin Romů ve dvacátém století. Soudobé dějiny, 2019, č. • no. 25, s. • p. 510-522. ISSN 1210-7050.
 • Sadílková H.: Hledání místa romštiny ve školním prostředí a výuce na základních a středních školách - nejen na Slovensku. In Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia. Výučba rómského jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Bratislava, Štátný pedagogický ústav, 2019, s. • p. 35-43. ISBN 978-80-8118-226-6.
 • Sadílková H.: A Thrown Gauntlet Josef Serinek and Jan Tesař as a Challenge for Current Research into the History of the Roma in the 20th Century. Czech Journal of Contemporary History, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 173-187. ISSN 2336-3142.
 • Sadílková H.: (Ne)chtění spoluobčané? Romové v poválečném Československu. In Pažout J., Portmann K.: "Nechtění" spoluobčané: Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. • p. 98-115. ISBN 978-80-88292-06-7.
 • Sadílková H., Závodská M., Slačka D.: Aby bylo i s námi počítáno : Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Brno, Muzeum romské kultury, 2018. 230 s. • p. ISBN 978-80-86656-37-3.
 • Sadílková H.: "Sami máme zájem na dořešení problematiky": Usilování společensky angažovaných Romů v poválečném Československu o participaci a sebeorganizaci (1945-1968). In Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Brno, Muzem romské kultury, 2018, s. • p. 27-58. ISBN 978-80-86656-37-3.
 • Sadílková H.: Resettling the settlement: recent history of a Romani settlement in south-east Slovakia. In Kozhanov K., Oslon M., Dieter H.: Das amen godi pala Lev Čerenkov: Romani historija, čhib taj kultura. Graz, Karl-Franzens-Universität Graz - trefpunkt sprachen, 2017, s. • p. 339-351. ISBN 978-3-901600-44-9.
 • Sadílková H.: Bylo nám dobře a pak přišla válka. Rozhovor s Annou Surmajovou. - Nad svědectvím paní Anny Surmajové. Romano Džaniben, 2015, č. • no. 22, s. • p. 115-132. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Romani Teaching in the Czech Republic. In Roma und Travellers. Identitäten im Wandel. Innsbruck, Innsbruck University Press, 2015, s. • p. 3-15. ISBN 978-3-902936-95-0.
 • Sadílková H.: Čí jsou to dějiny? Dosavadní přístupy k interpretaci poválečných dějin Romů v ČS(S)R. Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 69-88. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Praha, Triáda, 2013, s. • p. 287-309. ISBN 978-80-7474-076-3.
 • Sadílková H., Závodská M.: Leon Růžička. Včera a dnes (Vzpomínka cikána na nacistické lágry). (Komentovaný memoár z r. 1953). Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 141-155. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Kým to človek prežije, takéto veci, to je niečo strašné. Rozhovor s paní Magdalenou Boldišovou. Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 108-127. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Sadílková H., Houdek L.: Psát, aby nás pochopili - rozhovor s Helenou Sadílkovou. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2011, č. • no. 7, s. • p. 2-7. ISSN 1802-4734.
 • Sadílková H.: Medailony autorů. In Steklá R., Houdek L.: Druhá směna – Jak využívat literaturu a dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Praha, Romea, o. s., 2011, s. • p. 34-57. ISBN 978-80-904106-1-9.
 • Sadílková H.: Poznámky k literární tvorbě Romů v ČR. In Steklá R., Houdek L.: Druhá směna – Jak využívat literaturu a dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Praha, Romea, o. s., 2011, s. • p. 22-33. ISBN 978-80-904106-1-9.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
Úvod > Department > Teaching staff > Helena Sadílková