Hungaristika

Budova Celetná 20
Místnost 3. patro, č. 341
Telefon 221 619 727
Mapa https://mapy.cz/s/pc2C

Studium maďarského jazyka, literatury a dějin (hungaristiky/hungarologie) je na FF UK od roku 2007 začleněno do oboru Středoevropská studia (v bakalářskémmagisterském stupni) jako jedna z jeho specializací. V současnosti je naše katedra jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které studium hungaristiky nabízí.

Katedra otevírá také volitelné kurzy maďarštiny pro všechny další zájemce z řad studentů Univerzity Karlovy. Více informace zde.

Doc. Simona Kolmanová, CSc., se ve své výuce a výzkumu zabývá především maďarskou literaturou 19. století a translatologií. PhDr. Evžen Gál, Ph.D., se soustředí především na maďarskou literaturu 20. století. Mgr. Jiří Januška zajišťuje oblast lingvistiky maďarštiny a praktické výuky tohoto jazyka. Lektorka Andrea Balázs, M.A., rovněž vyučuje jazyková cvičení a kromě toho se zabývá překladem z češtiny do maďarštiny, kulturou a uměním. Výuku maďarských dějin zajišťuje externě Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Z historie oboru ke stažení

Januška, Jiří. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. AUC HUCP LII/2. Praha, 2012: 69–100. Dostupné online na tomto odkaze (pdf; 1,1 MB).

Úvod > Katedra > Struktura > Hungaristika