Informace

Rozvrhy

Aktuální rozvrhy naleznete vždy na Rozvrhovém portálu FF UK. Vyhledávejte pomocí semestru a klíčových slov.

Studijní plány

Studijní plán se zpravidla liší ročník od ročníku přijetí (někdy více, někdy méně). Stáhnout vlastní si můžete skrze formulář studijních plánů FF UK.
Souhrnné informace o postupu doktorským studiem na KSES naleznete na následujících odkazech pro Slovanské filologie (pdf; 333 kB) a pro Slovanské literatury (pdf; 330 kB).

Sylaby vyučovaných předmětů

Veškeré sylaby předmětů Katedry SES můžete prohledávat přímo v IS v detailech předmětů. Pro zjednodušení přístupu můžete použít tento seznam vyučovaných předmětů KSES.

Studijní předpisy a řády

Informace o studijních předpisech bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia studijního oddělení FF UK.

Studijní informační systém

Elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému je povinný pro všechny studující, kteří byli přijati v akademickém roce 2003/2004 nebo později.

Stipendia

Druhy stipendií a podmínky jejich získání.

Výzkumné granty pro studenty

Kvalifikační práce

Úvod > Studium > Informace