Romistika

Budova Celetná 20
Místnost 1. patro, zadní trakt, č. 116
Telefon 221 619 722
Mapa https://mapy.cz/s/pc2C

Romistika existuje na půdě FF UK jako vzdělávací a vědecká oblast od roku 1991 – nejprve jen jako studijní obor na Indologickém ústavu FF UK, od roku 2000 jako oddělení v rámci Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a od roku 2015 jako Seminář romistiky v rámci Katedry středoevropských studií FF UK.

Zakladatelka oboru doc. Milena Hübschmannová (1933–2005) jej od počátku vedla jako pracoviště výrazně multidisciplinární a jako pracoviště zaměřené na studium problematiky v terénu skrze dlouhodobý kontakt s Romy samotnými. Rozsah zájmů Semináře romistiky je široký; pracovníci se zabývají antropologicko-etnologickou problematikou, historií, jazykem, romskou politikou i politikou vůči Romům, otázkami náboženství, studiem romského folkloru i autorským uměním. Základním východiskem práce všech pracovníků i studentů semináře je aktivní znalost romštiny.

Personální obsazení

Výuka

V současné době je možné romistiku na FF UK studovat jako specializaci v rámci bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Středoevropská studia. Rozsahem studia je naše romistika v rámci České republiky unikátním oborem.

Podrobné informace pro uchazeče naleznete pod tímto odkazem.

Výzkum

Pracovníci Semináře romistiky se podílejí nebo podíleli na realizaci např. těchto odborných aktivit: sociolingvistický, dialektologický, historicko-lingvistický, deskriptivně-lingvistický a lexikografický výzkum romštiny; edice a překlady romské literatury a narativů pamětníků; výzkum válečné a poválečné historie Romů v Československu; antropologický výzkum v ČR a SR; výzkum migrace; vývoj materiálů pro výuku romštiny a garance vzdělávání učitelů romštiny.

 

Úvod > Katedra > Struktura > Romistika