Romistika

Budova Celetná 20
Místnost 1. patro, zadní trakt, č. 116
Telefon 221 619 722
Mapa https://mapy.cz/s/pc2C

Romistika existuje na půdě FF UK jako vzdělávací a vědecká oblast již od roku 1991 – nejprve jen jako studijní obor na Indologickém ústavu FF UK, od roku 2000 jako oddělení v rámci Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a od roku 2015 jako Seminář romistiky v rámci Katedry středoevropských studií FF UK.

Zakladatelka oboru doc. Milena Hübschmannová (1933–2005) jej od počátku vedla jako pracoviště výrazně multidisciplinární a jako pracoviště výrazně zaměřené na studium problematiky v terénu skrze dlouhodobý kontakt s Romy samotnými. Rozsah zájmů Semináře romistiky je velmi široký pracovníci se snaží zabývat vším, co se romské tematiky týká, ať je to antropologicko-etnologická problematika, historie, jazyk, romská politika i politika vůči Romům, otázky náboženství, studium romského folkloru i autorského umění, sociální práce v romských komunitách a další. Základním východiskem práce všech pracovníků i studentů semináře je aktivní znalost romštiny.

Výuka

V současné době je možné romistiku na FF UK studovat v bakalářském a magisterském studijním programu. Rozsahem studia je naše romistika v rámci České republiky unikátním oborem.

Výzkum

Pracovníci Semináře romistiky se podíleli/podílejí na realizaci např. těchto odborných aktivit: sociolingvistický výzkum romštiny; jazykové atlasy a slovníky romštiny; edice a překlad romské literatury a narativů pamětníků; výzkum válečné a poválečné historie Romů v Československu; antropologický výzkum v ČR a SR; vývoj materiálů pro výuku romštiny a garance vzdělávání učitelů romštiny.

Ke stažení

Jan Červenka, Koncepce rozvoje Semináře romistiky (2012) (pdf; 72 kB).

Aktuální informace z oboru můžete sledovat také na samostatné stránce romistika.eu.

Úvod > Katedra > Struktura > Romistika