Pracovníci / Vyučující

 
Hungaristika (Maďarská studia)
Akademičtí pracovníci Evžen Gál
literární věda
Jiří Januška
lingvistika
 Simona Kolmanová
literární věda, translatologie
Lektor Máté Hegedűs
lektor maďarštiny
Externí spolupracovník Andrej Tóth
historie
 
Polonistika
Akademické pracovnice Michala Benešová
literární věda
Renata Rusin Dybalska
lingvistika
Lektorka Sylwia Czachór-Kocataş
lektorka polštiny
Externí spolupracovníci Petr Kaleta
historie
Tomáš Pavlíček
historie
 
Romistika
Akademičtí pracovníci Michael Beníšek
lingvistika, indologie
Jan Červenka
sociolingvistika, teorie umění
Pavel Kubaník
lingvistická antropologie
Helena Sadílková
historie
Vědečtí pracovníci Markéta Hajská
sociální antropologie, olašští Romové
Jan Ort
Milada Závodská
Externí spolupracovník Zdeněk Uherek
etnologie
 
Slovakistika
Akademičtí pracovníci Mira Nábělková
lingvistika
Jana Pátková
literární věda
Marián Sloboda
lingvistika, sociolingvistika
Externí spolupracovník Marek Junek
historie
 
Sorabistika
 
Na KSES také dříve jako akademičtí pracovníci či lektoři působili:
 • Andrea Hanna Balázs, 2015–2020, lektorka maďarštiny
 • Erzsébet Fercsik, 2010–2015, lektorka maďarštiny
 • Wojciech Hofmański, 2013–2017, polonistika, lingvistika
 • Marek Junek, 2010–2017, slovakistika, historie
 • Petr Kaleta, 2007–2019, polonistika, historie
 • Maria Magdalena Nowakowska, 2014–2019, lektorka polštiny
 • Robert Pejša, 2006–2015, hungaristika, historie
 • Petr Poslední, 2001–2012, polonistika, literární věda
 • Angelika Schreierová, 1997–2014, hungaristika, lingvistika
 • Anna Winczura, 2010–2014, lektorka polštiny

Emeritní člen akademické obce FF UK:

 • Rudolf Chmel, 2002–2015, slovakistika, literární věda

 

Úvod > Katedra > Pracovníci / Vyučující