Pavel Kubaník

Mgr. Pavel Kubaník, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody, č. 116 (Celetná 20)
Adresa

Katedra středoevropských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Pavel Kubaník je akademickým pracovníkem specializace romistika. Vyučuje praktické kurzy romského jazyka, kurzy zaměřené na terénní výzkum, romské skupiny ve světě a sociolingvistické otázky spojené s romštinou. Dlouhodobě se zabývá situací romštiny v ČR, mezi jeho další výzkumné zájmy patří téma jazykové socializace (pohled na socializaci dětí skrze studium modelů interakce s dětmi). Má zkušenosti z návštěv a pobytů mezi Romy v Polsku, ČR a na Slovensku. Spolu s Helenou Sadílkovou je šéfredaktorem časopisu romistických studií Romano džaniben. Od r. 2010 rovněž pořádá neformální přednáškový cyklus Romistické utopie zaměřený na výsledky a problémy aktuálních (především českých a slovenských) výzkumů mezi Romy.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Sadílková H., Kubaník P.: 30 years of Prague Romani Studies at Charles University (1991-2021). In Sadílková H.: 2021 Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies – Book of Abstracts. Praha, Charles University, Faculty of Arts, 2021, s. • p. 21-36. ISBN 978-80-7671-036-8.
 • Kubaník P.: School, languages and power in pretend play of Romani children. In Mendes M., Magano O., Toma S.: Social and Economic Vulnerability of Roma People. Key Factors for the Success and Continuity of Schooling Levels. Neuveden, Springer, 2021, s. • p. 53-63. ISBN 978-3-030-52588-0.
 • Kubaník P.: Jazyková směna v pražské romské rodině. In Mušinka A., Bernasovský I.: Rómovia – rodina – príbuzenstvo. Interdisciplinárny pohľad. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Časť II. Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2020, s. • p. 53-62. ISBN 978-80-555-2590-7.
 • Kubaník P.: Romani in child directed speech. In Matras Y., Tenser A.: The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. Neuveden, Palgrave MacMillan, 2020, s. • p. 489-514. ISBN 978-3-030-28104-5.
 • Kubaník P.: "Nebijte se, hádejte se." Socializace asertivity v Gavu. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 23-44. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Pohledy na výchovu a dětství v romských rodinách. Úvod k tematickému dvojčíslu Romano džaniben. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 5-12. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Using Romani in Language Socialization in a Czech Rom Family. In Kyuchukov H., Marushiakova, Elena U., Popov, Vesselin U.: Roma: Past, Present, Future. Mnichov, Lincom, 2016, s. • p. 238-250. ISBN 978-3-86288-736-1.
 • Kubaník P.: Baby talk - mluvení na děti. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny A-M. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 153-154. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Kubaník P., Ort J.: Sas o ľudos pre bida. Paľis imar lokores aviľam ke amende, the o gadže the o Roma. / Lidé na tom byli špatně. Potom už jsme pomaloučku přišli k sobě, i gádžové i Romové. Rozhovor s paní Zuzanou Sivákovou. Romano Džaniben, 2016, č. • no. 23, s. • p. 125-144. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Hra na knížky. Poznámky k akvizici slovenštiny v Gavu. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2015, s. • p. 374-397. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Kubaník P.: Škádlení dětí v romské osadě. In Kesselová J., Ološtiak M., Imrichová M.: Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. • p. 110-115. ISBN 978-80-555-1160-3.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Kubaník P.: Dětský registr romštiny. Romano Džaniben, 2012, č. • no. 18, s. • p. 61-80. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce