Pavel Kubaník

Mgr. Pavel Kubaník, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody, č. 116 (Celetná 20)
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Pavel Kubaník je akademickým pracovníkem specializace romistika. Vyučuje praktické kurzy romského jazyka, kurzy zaměřené na terénní výzkum, romské skupiny ve světě a sociolingvistické otázky spojené s romštinou. Dlouhodobě se zabývá situací romštiny v ČR, mezi jeho další výzkumné zájmy patří téma jazykové socializace (pohled na socializaci dětí skrze studium modelů interakce s dětmi). Má zkušenosti z návštěv a pobytů mezi Romy v Polsku, ČR a na Slovensku. Spolu s Helenou Sadílkovou je šéfredaktorem časopisu romistických studií Romano džaniben. Od r. 2010 rovněž pořádá neformální přednáškový cyklus Romistické utopie zaměřený na výsledky a problémy aktuálních (především českých a slovenských) výzkumů mezi Romy.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Sadílková H., Kubaník P.: 30 years of Prague Romani Studies at Charles University (1991-2021). In Sadílková H.: 2021 Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies – Book of Abstracts. Praha, Charles University, Faculty of Arts, 2021, s. • p. 21-36. ISBN 978-80-7671-036-8.
 • Kubaník P.: School, languages and power in pretend play of Romani children. In Mendes M., Magano O., Toma S.: Social and Economic Vulnerability of Roma People. Key Factors for the Success and Continuity of Schooling Levels. Neuveden, Springer, 2021, s. • p. 53-63. ISBN 978-3-030-52588-0.
 • Kubaník P.: Jazyková směna v pražské romské rodině. In Mušinka A., Bernasovský I.: Rómovia – rodina – príbuzenstvo. Interdisciplinárny pohľad. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Časť II. Prešov, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity, 2020, s. • p. 53-62. ISBN 978-80-555-2590-7.
 • Kubaník P.: Romani in child directed speech. In Matras Y., Tenser A.: The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. Neuveden, Palgrave MacMillan, 2020, s. • p. 489-514. ISBN 978-3-030-28104-5.
 • Kubaník P.: "Nebijte se, hádejte se." Socializace asertivity v Gavu. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 23-44. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Pohledy na výchovu a dětství v romských rodinách. Úvod k tematickému dvojčíslu Romano džaniben. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 5-12. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Using Romani in Language Socialization in a Czech Rom Family. In Kyuchukov H., Marushiakova, Elena U., Popov, Vesselin U.: Roma: Past, Present, Future. Mnichov, Lincom, 2016, s. • p. 238-250. ISBN 978-3-86288-736-1.
 • Kubaník P.: Baby talk - mluvení na děti. In Karlík P., Nekula M., Pleskalová J.: Nový encyklopedický slovník češtiny A-M. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 153-154. ISBN 978-80-7422-481-2.
 • Kubaník P., Ort J.: Sas o ľudos pre bida. Paľis imar lokores aviľam ke amende, the o gadže the o Roma. / Lidé na tom byli špatně. Potom už jsme pomaloučku přišli k sobě, i gádžové i Romové. Rozhovor s paní Zuzanou Sivákovou. Romano Džaniben, 2016, č. • no. 23, s. • p. 125-144. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P.: Hra na knížky. Poznámky k akvizici slovenštiny v Gavu. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2015, s. • p. 374-397. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Kubaník P.: Škádlení dětí v romské osadě. In Kesselová J., Ološtiak M., Imrichová M.: Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely Slančovej. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. • p. 110-115. ISBN 978-80-555-1160-3.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Kubaník P.: Dětský registr romštiny. Romano Džaniben, 2012, č. • no. 18, s. • p. 61-80. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce