Informace ke studiu

Rozvrhy

Aktuální rozvrhy naleznete vždy na Rozvrhovém portálu FF UK. Vyhledávejte pomocí semestru a klíčových slov.

Studijní plány

Studijní plán se zpravidla liší ročník od ročníku přijetí (někdy více, někdy méně). Stáhnout vlastní si můžete skrze rozcestník studijních plánů FF UK.
Souhrnné informace o postupu doktorským studiem na KSES naleznete na následujících stránkách pro Slovanské filologie a pro Slovanské literatury.

Sylaby vyučovaných předmětů

Veškeré sylaby předmětů Katedry SES můžete prohledávat přímo v SIS v modulu „Předměty“.

Studijní předpisy a řády

Informace o studijních předpisech. Doporučujeme pročíst.

Studijní informační systém

Elektronický zápis předmětů do SISu je povinný pro všechny studující, kteří byli přijati v akademickém roce 2003/2004 nebo později.

Stipendia

Druhy stipendií a podmínky jejich získání

Výzkumné granty pro studenty

Kvalifikační práce

  • Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání práce; správa a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací
  • Citační norma ČSN ISO 690 a 690-2 (lze v práci použít i jinou, obecně uznávanou v daném oboru)
  • Portál pro generování citací: Citace PRO (přihlášení jako do IS, ukládání a správa bibliografie)
Úvod > Studium > Informace ke studiu