Rudolf Chmel

  Konzultační hodiny
  • dle dohody

  Emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017

  Po studiích v Bratislavě pracoval Rudolf Chmel ve Slovenské akademii věd. V 80. letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko-politického měsíčníku OS (Občanská společnost). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny.

  V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK a zasloužil se o obor slovakistika. V letech 2006–2011 byl ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií a podílel se na transformaci oboru slavistika v obory středoevropská studia, jihovýchodoevropská studia a východoevropská studia.

  K výzkumným tématům Rudolfa Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko-maďarské literární vztahy. Významnou součástí jeho díla jsou i antologie tvorby slovenských autorů. Je editorem Slovníku diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Slovníku diel slovenskej literatúry 19. storočia (2009). Jeho úvahy o soudobých otázkách našly vyjádření v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010).

  Své bohaté literárněvědné a literárněhistorické znalosti Rudolf Chmel zúročil v pedagogické práci na FF UK. Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů.

  CVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

  Vyučované předměty (včetně dřívějších)

  Vedené závěrečné práce