Termín odevzdání závěrečných prací pro obhajoby v září 2023: 13. 8. 2023

Vedoucí Katedry středoevropských studií stanovuje (dle čl. 21 ods. 7 Pravidel pro organizaci studia na FF UK) termín odevzdání závěrečných prací pro obhajoby v září 2023 na 13. 8. 2023.

Úvod > Aktuality > #státnice > Termín odevzdání závěrečných prací pro obhajoby v září 2023: 13. 8. 2023