Naša/Vaša prvá republika – Naše/Vaše první republika

NÁBĚLKOVÁ, Mira, PÁTKOVÁ, Jana, ed. Naša/Vaša prvá republika – Naše/Vaše první republika. Praha: Slovensko-český klub, 2018. Společné století. ISBN 978-80-87016-14-5.

Tato kolektivní monografie vznikla jako příspěvek pražské slovakistiky k výročí vzniku Československé republiky. Specifikum vydané publikace spočívá v zapojení studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia slovakistiky pod edičním vedením M. Nábělkové a J. Pátkové. Zahrnuje sedm studií zkoumajících různé aspekty vzniku, trvání a společenského života Československé republiky z pohledu kulturně lingvistického a literárně historického.

Odkazy:

Úvod > Knižní publikace > Slovakistika > Naša/Vaša prvá republika – Naše/Vaše první republika