Pražské polonistice je 100 let

Dnes začínáme nový semestr v roce, který je pro pražskou, a tedy i pro českou polonistiku, výjimečný. Letos slavíme 100. narozeniny. V roce 1923 vznikla „Stolice polské řeči a literatury”, tedy první katedra polonistiky v Čechách i mimo Polsko. V jejím čele stanul prof. Marian Szyjkowski. Vznik katedry byl výsledkem dlouholetých snah, ale především zájmu o Polsko, polský jazyk a polskou kulturu, který se zrodil již mnohem dříve. Už v roce 1848 přednášel v Praze polskou literaturu Jan Pravoslav Koubek. Ještě dřív, v roce 1837, vyšla první učebnice polštiny D. A. Špachty pod názvem, který zní v dnešních dobách takřka exoticky: Pokus Čecha o naučení se počátkům gramatiky jazyka polského, který s vlastenci svými sdílí Dominik Špachta, farář v Kolči
V tomto pro nás mimořádném roce připravujeme společně s našimi kolegy z Ostravy, Olomouce, Brna a Pardubic a za podpory Česko-polského fóra, Polského institutu v Praze a Velvyslanectví Polské republiky v Praze mnoho překvapení a mimořádných akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat. První z nich je naplánována už na příští týden, kdy v Praze přivítáme tým z Jazykové observatoře Varšavské univerzity. Brzy se dozvíte podrobnosti.

Program workshopů na téma „Nejnovější polská slovní zásoba – v kulturním aspektu“ naleznete v příloze: plakat_Praga_skrzywione FIN

Úvod > Aktuality > Akce > #100letpolonistiky > Pražské polonistice je 100 let