Bakalářské státní zkoušky

Podoba zkoušky

Informace o podobě státní zkoušky je součástí Vašeho studijního plánu (může se lišit podle roku nástupu do studia).

Část zkoušky probíhá v profilovém jazyce a má ověřit dosaženou jazykovou kompetenci (na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Ke zkoušce je třeba přinést seznam přečtené literatury, krásné i odborné.

Tematické okruhy

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Bakalářské státní zkoušky